Projectdoel 2019: Stichting Present Gouda

Projectdoel 2019: Stichting Present Gouda
Hoe kun je als gelovige bewogen raken met minder bedeelden in de eigen omgeving? In een tijd waarin veel mensen het druk hebben.
 
Stichting Present biedt een unieke mogelijkheid om een dienend gemeentelid te zijn. Een gemeenschap van mensen die geeft vanuit wat zij zelf ontvangt. En daarmee beschikbaar wil zijn voor de naaste. Present zorgt voor een zinvolle match tussen aanbod en hulpvraag.  In samenwerking met vele maatschappelijke organisaties worden mensen geholpen die zelf onvoldoende netwerk, gezondheid en financiën hebben. Voorbeelden: het opknappen van een woonkamer van een alleenstaande moeder, een verhuizing voor een zieke alleenstaande man, een huis opruimen van een ex-verslaafde. Sociale projecten en doe-projecten, waarbij het gaat om ontmoeting en verbinding, zijn waardevol voor allen.

Present zorgt ervoor dat hulp op de juiste plek terecht komt en dat het effect zo groot mogelijk is. Als groep, gemeente, omzien naar elkaar en het geloof heel concreet handen en voeten geven!
 
Waar we vaak gewend zijn om enkel geld in te zamelen om daarmee hulp te financieren, ligt bij dit projectdoel de nadruk niet op geld. Juist door het beschikbaar stellen van tijd, talent en inzet kunnen ook zoveel mensen geholpen worden. Meer informatie over Stichting Present Gouda vindt u op de website: www.stichtingpresent.nl 
terug