Predikant Predikant

ds. Robin (R.B.) ten Hoopen
email: predikant
tel: 06-15952744
Meer informatie over onze predikant

 
Pastoraat Pastoraat
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als u niet weet wie uw wijkouderling is, of wanneer u geen lid bent van de Ontmoetingskerk, kunt u uw vraag ook sturen naar pastoraat@ontmoetingskerkbergambacht.nl Bij het menu Pastoraat staat hier meer over vermeld.
 
Scriba Scriba

Bob Nuys
Telefoon: 0182-606514 / 06-44151493
E-mail: scriba

 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Lex Boer
Telefoon: 0182-352497 / 06-2424 1584
E-mail: voorzitterCvK

Secretaris: Tom de Vries
Telefoon: 0182-351503
E-mail: secretarisCvK

Penningmeester: Dick van der Stoel
Telefoon: 0182-353930
E-mail: penningmeester

 
Beheers- en Kosterdiensten Beheers- en Kosterdiensten
Kosters:

Dick Roest, 352823 
Johan Koster, 600277
Erik de Mik, 350684
Jan Verhagen, 354086
Jaap Verkerk, 351050
Martin de Bie, 353397
Kees Roozendaal, 0629269323
Tom de Vries (zalenbeheer kerk), 351503
E-mail: kosters

Gebruik zalenbeheer kerk: (hoofdzakelijk intern gebruik)
E-mail: beheer

 
Zondagsbrief Zondagsbrief
Karina Muilwijk
E-mail: zondagsbrief
Beknopte versies van zondagsbrieven staan op onze site
 
Kerkkompas Kerkkompas

Marianne Verhagen-de Bruijn, 354086
Sandra Vonk, 795542
E-mail: kerkkompas

Het kerkkompas verschijnt 10 keer per jaar bij alle (gast-) leden van de gemeente en staat vol met informatie over allerlei kerkelijke activiteiten.

Met inloggegevens vindt u Kerkkompas bij het kopje welkom.

 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau

Peter Vermeulen
e-mail: kerkelijkbureau

 
Website beheer Website beheer

U kunt bij de webmaster tercht, voor het aanvragen van inlog gegevens (voor het besloten gedeelte van de website), of vragen en opmerkingen over de website.
E-mail: webmaster