Agenda
« vorige  |  november 2018  |  volgende »

Donderdag 1 november 2018 KidzRock
Locatie: Jeugdruimte
Tijdstip: 19:00

 

Vrijdag 2 november 2018 Rock Solid
Locatie: Jeugdruimte
Tijdstip: 19:52

 

Vrijdag 2 november 2018 Verschijningsdatum kerkkompas

 

Vrijdag 2 november 2018 Wijkavond wijk 5
Locatie: Ontmoetingskerk

 

Zondag 4 november 2018 SpiritUs
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 19:30 uur

 

Maandag 5 november 2018 Uur van Gebed
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 19:00 uur  - 20:00 uur


 

 

Woensdag 7 november 2018 Dankdag met basisschool "De Ark"
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 09:00 uur  - 10:00 uur

Vandaag is de dankdagviering van basisschool "De Ark" in de Ontmoetingskerk. Van harte uitgenodigd voor deze dienst.

We lezen met de kinderen Markus 12 vers 41-44.
Thema van de dienst is ‘Alles geef ik U’.
 

 

Donderdag 8 november 2018 Vergadering Moderamen
Tijdstip: 20:00 uur

 

Donderdag 8 november 2018 Gespreksgroep Ruth
Tijdstip: 20:00


 

 

Vrijdag 9 november 2018 Rock Steady
Tijdstip: 19:50 uur

 

Maandag 12 november 2018 Wijkavond wijk 3
Locatie: Ontmoetingskerk

 

Dinsdag 13 november 2018 Vergadering kosters en beheersdiensten
Locatie: Ontmoetingskerk

 

Dinsdag 13 november 2018 Dinsdagmiddagkring
Locatie: Marry en Arijaan Mudde, Poorthuisstraat 8.

We lezen dit seizoen het boek ‘In goed vertrouwen: ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ van Evert van Veen. Voor 13 november lezen we hoofdstuk 1 en 2. Goed om het thuis al door te nemen. Alle deelnemers aan de kring hebben het boek besteld. Als u aan wilt sluiten is het handig om het boek aan te schaffen. En anders ontvangt u een kopie.

Van harte welkom! Thee en koffie staan klaar vanaf 14.30 uur.
 

 

Woensdag 14 november 2018 Club 4/5
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 18:00

 

Donderdag 15 november 2018 KidzRock
Locatie: Jeugdruimte
Tijdstip: 19:00

 

Donderdag 15 november 2018 Vergadering Kerkenraad
Tijdstip: 20:00 uur

 

Vrijdag 16 november 2018 Rock Solid
Locatie: Jeugdruimte
Tijdstip: 19:52

 

Vrijdag 16 november 2018 Wijkavond wijk 6
Locatie: Ontmoetingskerk

 

Woensdag 21 november 2018 Jeugdraad vergadering
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 20:00 uur

 

Donderdag 22 november 2018 Inleveren data kopij kerkkompas
Tijdstip: Voor 17:00 uur!

Inleveradres per e-mail: 

 

Donderdag 22 november 2018 Wanneer woorden tekort schieten - Vrouw en geloof
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 19:30

 

Vrijdag 23 november 2018 Rock Steady
Tijdstip: 19:50

 

Zondag 25 november 2018 4de Zondag / Popdienst, Band: 4Tune
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 18:30

 

Maandag 26 november 2018 Contactmiddag
Tijdstip: 15:30 uur

Op maandag middag 26 november hopen we elkaar weer te ontmoeten.
Deze middag beginnen we om 15.30 uur met koffie of thee.
Daarna wordt er een stamppot buffet opgediend, met natuurlijk een
lekker toetje. U komt toch zeker ook?
Wij vragen een bijdrage van  €5,= p.p.

Opgeven kunt u (als u het nog niet gedaan heeft)
voor 20 november bij Geri Vermeulen. Tel: 352327 of 06 49740470

Voor vervoer kunt u kontact opnemen met Gerda Roest. Tel: 352823

Met vriendelijke groet,
Annie, Geri en Gerda

 

Woensdag 28 november 2018 Club 4/5
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 18:00

 

Donderdag 29 november 2018 KidzRock
Locatie: Jeugdruimte
Tijdstip: 19:00

 

Vrijdag 30 november 2018 Rock Solid
Locatie: Jeugdruimte
Tijdstip: 19:52

 

Vrijdag 30 november 2018 Verschijningsdatum kerkkompas