Jeugdwerk Jeugdwerk

In onze gemeente zijn we gezegend met veel jeugd. Dit zien we ook terug in de vele activiteiten met en door de jeugd, zowel in de kerkdiensten als daarbuiten.

Onderstaand het overzicht van de activiteiten voor onze jeugd:

Activiteit / Voor wie? / Wanneer en waar?


Crèche    
0 tot 4 jaar    
elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst

Kindernevendienst    
4 t/m 11 jaar    
elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst

Club 4/5    
7 tot 9 jaar (groep 4/5)    
woensdagavond van 18:00 tot 19:30 
in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk

KidzRock    
9 tot 11 jaar (groep 6/7)    
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 
in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk

Rock Solid    
11 en 12 jaar (groep 8 & brugklassers)    
vrijdagavond van 19.52 tot 21.30 uur 
in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk

Rock Steady    
13 en 14 jaar    
vrijdagavond van 19.50 tot 21.30 uur 
in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk

Alpha - Youth    
In 2022-2023   

4e Zondag    
voor jong en oud    
elke 4e zondag van de maand om 18:30 
in de Ontmoetingskerk


De exacte data van de clubs staan in hun eigen sectie onder jeugd en in de Agenda.
 
Club 4/5 Club 4/5
Club 4/5    
7 tot 9 jaar (groep 4/5)    
woensdagavond van 18:00 tot 19:30 
in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk
lees meer »
 
Kidz Rock Kidz Rock
KidzRock    
9 tot 11 jaar (groep 6/7)    
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 
in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk
lees meer »
 
Jeugdraad Jeugdraad

De Jeugdraad wordt aangestuurd door de jeugdouderlingen Annemieke Kalkman en Mariëlle Deelen.

Van iedere club neemt één leidinggevende zitting in de Jeugdraad als afgevaardigde. Gezamelijk coordineren we het jeugdwerk en ondersteunen we alle vrijwilligers die daar een rol in hebben.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de clubleiding of de jeugdouderlingen via jeugdouderling@ontmoetingskerkbergambacht.nl