Avondmaalscollecte 9 september 2018: Stichting Present Gouda Avondmaalscollecte 9 september 2018: Stichting Present Gouda

Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar anderen om te zien. Dit doen zij door bruggen te slaan door mensen die iets te bieden hebben (tijd, talent, geld) en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Present afhankelijk van subsidies en giften. Om deze reden willen wij graag de opbrengst van de avondmaalscollecte schenken aan dit goede doel.
 

 
Collecte zondag 12 augustus 2018: Kerk in Actie Collecte zondag 12 augustus 2018: Kerk in Actie

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapten passend onderwijs krijgen. 

 
Presentatie Stichting Present

Presentatie Stichting Present

Klik hier voor de presentatie van Stichting Present

 
Projectdoel 2018: Stichting Present Gouda

Projectdoel 2018: Stichting Present Gouda

Vanaf januari 2018 is er een nieuw projectdoel gekozen dat wij als Ontmoetingskerk willen steunen; Stichting Present Gouda.

Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar anderen om te zien.
Dit doen zij door bruggen te slaan door mensen die iets te bieden hebben
(tijd, talent, geld).

Bij veel kerken in Nederland groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om het geloof in de praktijk te brengen en om te zien naar mensen. Binnen maar ook buiten de kerk. Mensen die hulp goed kunnen gebruiken.
 

lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Veel gemeenteleden hebben op wat voor manier dan ook te maken met de economische crisis. Wij willen als diaconie graag benadrukken dat we er voor U zijn. U kunt altijd een beroep op ons doen dus schroom niet om een van de diakenen te bellen of aan te spreken. Wij begrijpen dat dit misschien een drempel kan zijn maar de diaconie is er juist voor mensen in de knel en dat geldt voor alle mensen. Buiten, maar zeker ook binnen de gemeente.