Collecte zondag 11 november: Kerk in actie – binnenlands diaconaat Collecte zondag 11 november: Kerk in actie – binnenlands diaconaat

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland.
 

 
Kerstbrunch Kerstbrunch

Als je aan de kerstdagen denkt, denk je vaak aan lekker eten en de ontmoeting met elkaar. Omdat wij als diaconie hier ook aan moeten denken, lijkt het ons mooi om op 2e Kerstdag een gezamenlijke kerstbrunch te houden in de Ontmoetingskerk. Op die manier kunnen we als gemeente aan tafel een gezellig moment met elkaar beleven. U bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd! Denkt u ook eens na of u iemand mee kunt nemen die dit ook zou kunnen waarderen. Dit mag uiteraard iemand zijn van buiten de kerk. Vanaf 10.00 uur bent u welkom en om 10.30 uur willen we met elkaar de maaltijd gaan beginnen. De brunch zal om 13.00 uur afgelopen zijn. Mocht u vervoer nodig hebben om naar de kerstbrunch te kunnen komen, dan kunt u hiervoor contact op nemen met de diaconie.

Omdat we graag willen weten voor hoeveel mensen er inkopen gedaan moeten worden, willen wij u vragen om u vooraf op te geven voor de kerstbrunch. U kunt dit doen door de antwoordstrook (die nog wordt uitgedeeld) in te leveren bij de diaconie, door een e-mail te sturen naar of door te bellen of te appen naar Roel van den Dool (tel. 06-18721935). Opgeven kan tot 14 december 2018.
 

 
Collecte dankdag 7 november: Stichting Gave Collecte dankdag 7 november: Stichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals Multiculturele Jongerenkampen en de Rugtasactie).

De diaconale collecte op dankdag is bestemd voor Stichting Gave. De opbrengst wordt besteed aan het trainen van vrijwilligers en kerken om gastvrij te zijn voor vluchtelingen in Nederland. 

 
Collecte zondag 4 november: Kerk in actie - zending Collecte zondag 4 november: Kerk in actie - zending

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.

 
Presentatie Stichting Present

Presentatie Stichting Present

Klik hier voor de presentatie van Stichting Present

 
Projectdoel 2018: Stichting Present Gouda

Projectdoel 2018: Stichting Present Gouda

Vanaf januari 2018 is er een nieuw projectdoel gekozen dat wij als Ontmoetingskerk willen steunen; Stichting Present Gouda.

Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar anderen om te zien.
Dit doen zij door bruggen te slaan door mensen die iets te bieden hebben
(tijd, talent, geld).

Bij veel kerken in Nederland groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om het geloof in de praktijk te brengen en om te zien naar mensen. Binnen maar ook buiten de kerk. Mensen die hulp goed kunnen gebruiken.
 

lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Veel gemeenteleden hebben op wat voor manier dan ook te maken met de economische crisis. Wij willen als diaconie graag benadrukken dat we er voor U zijn. U kunt altijd een beroep op ons doen dus schroom niet om een van de diakenen te bellen of aan te spreken. Wij begrijpen dat dit misschien een drempel kan zijn maar de diaconie is er juist voor mensen in de knel en dat geldt voor alle mensen. Buiten, maar zeker ook binnen de gemeente.