Liederen Liederen
In de Ontmoetingskerk klinken verschillende stijlen muziek.

In onze ochtenddiensten worden de liederen deels begeleid door een organist en deels door een combo van piano en fluit (soms aangevuld met saxofoon, drums en andere instrumenten). We zingen primair uit het Liedboek (2013) en Hemelhoog, maar ook liederen van o.a. Opwekking, Sela en Psalmen voor Nu. Nieuwe liederen worden voorgezongen. 

Tijdens de 4e zondagdiensten is er een band en worden vooral meer evangelicale liederen gezongen 
 
Organisten en Pianisten Organisten en Pianisten
De Ontmoetingskerk is dankbaar dat zij een mooi aantal organisten en pianisten in haar midden heeft en/of mag verwelkomen.

Organisten:
Henk van den Berg         
Elise Kreuk-de Heer        
Jan Roos       
Mariet Verkuil   
Klaas Zijderveld
Simon Rietdijk
 
Pianisten: 
Ronald Heijstek
Job Huiskamp
Marjolein Smits
Marjon Vermeulen

 
 
Muziek Muziek
De muziekcommissie is verantwoordelijk voor de (planning) van de muziek tijdens de kerkdiensten. Zij benadert en faciliteert organisten, pianisten en andere musici. Ook is zij de stuwende kracht achter gelegenheidskoren en denkt zij mee met de predikant over de vormgeving van de liturgie. De muziekcommissie maakt deel uit van de taakgroep Eredienst. 

De muziekcommissie bestaat uit:
Hanneke Boer
Ronald Heijstek
Karin Lodder