Jaarprogramma  Contactmiddag  2018 - 2019 Jaarprogramma  Contactmiddag  2018 - 2019

8   oktober  ontmoeting en spelletjesmiddag 14.30 uur
 
26 november stamppot buffet 15.30 uur
 
14  januari ds. Alice Schumacher 14.30 uur
“Een goed gesprek”
 
18  februari dhr. K. v.d. Ham 14.30 uur
 Schaatsen
 
15  april Paasviering met broodmaaltijd 14.30 uur
 
Mei Uitje   (datum nog niet bekend)

 
Contactmiddag 26 november

Contactmiddag 26 november

Op maandag middag 26 november hopen we elkaar weer te ontmoeten.
Deze middag beginnen we om 15.30 uur met koffie of thee.
Daarna wordt er een stamppot buffet opgediend, met natuurlijk een
lekker toetje. U komt toch zeker ook?
Wij vragen een bijdrage van  €5,= p.p.

Opgeven kunt u (als u het nog niet gedaan heeft)
voor 20 november bij Geri Vermeulen. Tel: 352327 of 06 49740470

Voor vervoer kunt u kontact opnemen met Gerda Roest. Tel: 352823

Met vriendelijke groet,
Annie, Geri en Gerda

 
Contactmiddag 8 oktober Contactmiddag 8 oktober

Op maandagmiddag 8 oktober hopen we weer bij elkaar te komen voor een gezellige middag.
We beginnen om 14.30 uur met koffie en thee.
Deze middag staat in het teken van ontmoeting en gezelligheid.
Zo is de mogelijkheid ook om een spelletje te doen, maar niets is verplicht. U komt toch zeker ook?
Voor vervoer kunt u kontact opnemen met Gerda Roest, tel: 352823
Met vriendelijke groet,
Geri Vermeulen
Annie Verhoef
Gerda Roest