Contactmiddag Contactmiddag

Op maandagmiddag 18 februari 2019 is er weer een contactmiddag.

Deze middag beginnen we om 14.30 met koffie of thee.

Dhr. Krijn v.d. Ham komt ons vertellen over “IJSVERMAAK door de eeuwen heen”.U kunt horen en zien hoe deze sport veranderd is.

Voor vervoer kunt u kontact opnemen met Gerda Roest.
Tel: 352823

Met vriendelijke groet,

Annie, Geri en Gerda.

 
Contactmiddag

Contactmiddag

Op maandagmiddag 14 januari 2019 hopen we elkaar weer te ontmoeten.

Deze middag beginnen we om 14.30 uur met koffie of thee.
Onze predikant Alice Schumacher is onze spreekster en heeft het over het jaarthema:

‘Een goed gesprek’.

Daarna brengen we een toast uit op het nieuwe jaar.

Voor vervoer kunt u kontact opnemen met Gerda Roest.
Tel: 352823

Met vriendelijke groet,
Annie, Geri en Gerda.

 
Jaarprogramma  Contactmiddag  2018 - 2019 Jaarprogramma  Contactmiddag  2018 - 2019

8   oktober  ontmoeting en spelletjesmiddag 14.30 uur
 
26 november stamppot buffet 15.30 uur
 
14  januari ds. Alice Schumacher 14.30 uur
“Een goed gesprek”
 
18  februari dhr. K. v.d. Ham 14.30 uur
 Schaatsen
 
15  april Paasviering met broodmaaltijd 14.30 uur
 
Mei Uitje   (datum nog niet bekend)