Kerkenraad Kerkenraad

 

Alice Schumacher 605000 Predikant
Hugo Botter 357230 Ouderling, Voorzitter
Bob Nuys 606514 / 0644151493 Ouderling, Scriba
Dick van der Stoel 353930 Ouderling kerkrentmeester, Penningmeester
Rein Muijlwijk 353722 Ouderling kerkrentmeester, Voorzitter
Bram Scheffer 06-34329265  Ouderling wijk 1
Arie-Jan van den Heuvel 06-20488406 Ouderling wijk 2
(vacant)   Ouderling wijk 3
Arie Speksnijder 353682 / 0640695678 Ouderling wijk 4
(vacant)   Ouderling wijk 5
(vacant)   Ouderling wijk 6
(vacant)   Seniorenouderling (wijk 7)
(vacant)   Jongerenouderling
Corné Roest 382363 Jeugdouderling 
Ronald Heijstek 06-53916198 Jeugdouderling
Liesbeth   Diaken wijk 1
Astrid de Vries 06-53388665 Diaken wijk 2 en 3
Roel van den Dool 06-18721935 Diaken wijk 4 en 5 (penningmeester)
(vacant)   Diaken wijk 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug