Projectdoel 2022/2023: Voedselbank IJssel & Lek Projectdoel 2022/2023: Voedselbank IJssel & Lek


In 2022 en 2023 steunen we als gemeente de Voedselbank IJssel en Lek. Lokaal zorgt voor de voedselbank voor voedselpakketten voor gezinnen die zeer weinig te besteden hebben. De vrijwilligers in Lekkerkerk, Stolwijk en Schoonhoven delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. 

De Voedselbank IJssel en Lek kan hulp gebruiken. Zij krijgen meer aanvragen voor voedselpakketten binnen, omdat mensen in financiële problemen raken door de coronacrisis. 

De Voedselbank IJssel en Lek bestrijdt (verborgen) armoede én gaat de verspilling van bruikbaar voedsel tegen. De voedselbank wil deze doelstelling realiseren door geschikte voedseloverschotten in te zamelen en deze gratis ter beschikking te stellen aan mensen die onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Bij de samenstelling/uitgifte van de voedselpakketten staat de voedselveiligheid voorop. Voor het realiseren van deze doelstelling is Voedselbank IJssel en Lek afhankelijk van particulieren, kerken/diaconieën, burgerlijke gemeente, bedrijven en fondsen. 
terug