Pastorale informatie Pastorale informatie
Wat is pastoraat?
De kern van het pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Pastoraat betekent ‘geestelijke verzorging’, de zorg voor het innerlijke van de mens. In de Ontmoetingskerk heeft het pastorale team deze taak in het bijzonder. 

De mensen van het pastorale team willen u ontmoeten en luisteren naar wat u bezighoudt. Dit kan van alles zijn: iets wat u meegemaakt hebt of een bijzondere gebeurtenis zoals een huwelijk of geboorte van een kind. Ook wanneer er sprake is van verdriet, ziekte of verlies willen we graag van betekenis zijn en meelopen op de weg die gegaan moet worden.

Wat kunt u verwachten van het pastorale team?
Van het pastorale team kunt u vooral medeleven verwachten. We willen er in de eerste plaats voor u zijn door naar u te luisteren. Eventueel kunnen we u advies geven als u verdere hulp nodig hebt. Als u dat wilt, kunnen we samen bijbellezen of bidden om op die manier de hulp van God te zoeken.

In sommige gevallen neemt iemand van het pastorale team zelf contact met u op. Bijvoorbeeld voor een kennismakingsbezoek of bij bijzondere levensgebeurtenissen. Ook ouderen en zieken krijgen regelmatig bezoek.

Wij weten niet altijd wat u nodig hebt. Het is daarom belangrijk dat u zelf contact met ons opneemt als u behoefte hebt aan pastorale zorg. Ook als u mensen kent die daar behoefte aan hebben, kunt u dat (met hun toestemming) aan ons doorgeven.

Wilt u contact met iemand van het pastoraat?
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als u niet weet wie uw wijkouderling is, of wanneer u geen lid bent van de Ontmoetingskerk, kunt u uw vraag ook sturen naar pastoraat@ontmoetingskerkbergambacht.nl
 
Wijkindeling Wijkindeling
De wijkindeling bestaat uit 4 wijken, waarbij elke wijk een eigen team heeft. Dit wijkteam bestaat uit een ouderling, wijkbezoekers en een diaken.
Wijk 1 Noordoost Bergambacht
Wijk 2 Zuidoost Bergambacht
Wijk 3 Zuidwest Bergambacht
Wijk 4 Noordwest Bergambacht
Gemeenteleden buiten Bergambacht zijn verdeeld over deze vier wijken. Zo hoort Ammerstol bij wijk 2.

Jeugd: Binnen de kerk zijn er ook twee jeugdouderlingen die speciale aandacht hebben voor de kinderen, tieners en jongvolwassenen binnen de Ontmoetingskerk. 

Lees meer voor de details over de wijkindeling
lees meer »