De rol van liturgische bloemschikking De rol van liturgische bloemschikking
Tenminste twee maal per maand en tevens bij bijzondere diensten wordt er een symbolische schikking verzorgd.
De bloemen, maar soms ook andere kunstuitingen, verbeelden de symboliek van de zondag en/of de bijbeltekst. Zij bieden een creatieve vorm om de boodschap niet alleen te horen, maar ook te zien en soms te voelen. Zo helpen zij de boodschap te verdiepen. Hieronder zijn enkele voorbeelden te vinden. 
 
Paaswake

Paaswake
Verbeelding:
Een krans van witte bloemen getuigen van het feest. 
Deze symboliek wordt versterkt door een cirkel zonder begin en zonder einde, beeld van het altijd durend verbond tussen God en de mens.
 
Gedicht bij verbeelding:
Reiken naar een bron om je dorst naar leven te lessen.
Afdalen in de diepte, onder gaan,
het water omarmen als een hemelspiegel.
Een nieuw begin in verbondenheid:
Je laven aan het licht van de bron.
 
Goede vrijdag

Goede vrijdag
Verbeelding:
Een veroordeelde loopt zijn dood tegemoet, het kruis zwaar op de rug. Vallen en weer opstaan, een vriend die toeschiet voor hulp. Huilende vrouwen en een ontmoeting met zijn moeder Maria. Ontbloot lichaam aan het kruis, hamerslagen en een laatste zucht !
 
Gedicht bij verbeelding:
Handen die bevrijdden, genazen, handen die zegenden,
handen vol ontferming, vol liefde
De meest menselijke handen,
Handen als de handen van god
Doorboor ze, nagel ze vast,
Maak ze machteloos.
De enige manier om zelf weer onze handen
Vrij te hebben.
 
Witte donderdag

Witte donderdag
Verbeelding:
Een tafel voor 13 vrienden, brood en wijn in overvloed …
Lot dat onomkeerbaar vast staat…..

Gedicht bij verbeelding:
Ik ben…
als een knop
die uit de dood
tot leven komt
en doorbreekt,
als kwetsbaar groen,
groeit en vruchten draagt
Ik zeg:
dien elkaar:
deel brood en wijn.
Leef,
trouw aan de Eeuwige.
 
Palmzondag

Palmzondag
Hosanna voor de Koning! joelt de menigte als Jezus onder een boog van palmtakken in Jeruzalem wordt verwelkomt.

Gedicht bij de verbeelding

'Een waas van groen
in de bomen
lente leven
de doodse winter voorbij?
Een mens vol hoop,
geloof en liefde,
in hart en ziel,
wordt bejubeld
met palmtakken-  altijd groen.
Groen tussen stenen.
Leven sterker dan dood?'
 
Biddag 2017

Biddag 2017
Jaarlijks wordt op de tweede woensdag in maart Biddag voor het gewas en arbeid gevierd in de kerken.
In het bijbelboek Prediker lezen we hierover :
Alles heeft zijn tijd, uit Prediker 3 :1-15
Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken.
(oude berijming)
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we uit Exodus 24:12-18 en Matteüs 17: 1-9.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Er zal een bijzondere ervaring en ontmoeting plaatsvinden tussen Jezus, Mozes en Elia. Over deze ontmoeting werd reeds lang geleden al gesproken.
Het getal drie zal in de veertigdagentijd nog diverse malen terugkomen. Het heeft in de bijbel een bijzondere betekenis. Drie is Vader, Zoon en Heilige Geest, maar ook Geloof, Hoop en Liefde.

STEEN
Bergen als uitzicht,
klimmen om te overzien,
afdalen om bij mensen te zijn.

 
lees meer »
 
Veertig dagentijd 2017

Stil staan onderweg naar het kruis
Veertig dagentijd 2017
Op deze foto staan uitgebeeld de Bijbellezingen in de aanloop naar het Paasfeest. Iedere week komt een vergrote foto zodat je thuis gemakkelijk mee kunt doen. Als je liever geen tak in huis wilt kun je de glazenpotjes ook in het raam of boven op een kast in het zicht zetten. Veilig voor grijpgrage handjes.
lees meer »