Beheers- en Kosterdiensten Beheers- en Kosterdiensten
Kosters:

Dick Roest, 352823 
Johan Koster, 600277
Erik de Mik, 350684
Jan Verhagen, 354086
Jaap Verkerk, 351050
Martin de Bie, 353397
Kees Roozendaal, 0629269323
Tom de Vries (zalenbeheer kerk), 351503
E-mail: kosters

Gebruik zalenbeheer kerk: (hoofdzakelijk intern gebruik)
E-mail: beheer

terug