Kerkkompas Kerkkompas

Marianne Verhagen-de Bruijn, 354086
Sandra Vonk, 795542
E-mail: kerkkompas

Het kerkkompas verschijnt 10 keer per jaar bij alle (gast-) leden van de gemeente en staat vol met informatie over allerlei kerkelijke activiteiten.

Met inloggegevens vindt u Kerkkompas bij het kopje welkom.

terug