Jeugdraad Jeugdraad

De Jeugdraad wordt aangestuurd door de jeugdouderlingen Annemieke Kalkman en Mariëlle Deelen.

Van iedere club neemt één leidinggevende zitting in de Jeugdraad als afgevaardigde. Gezamelijk coordineren we het jeugdwerk en ondersteunen we alle vrijwilligers die daar een rol in hebben.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de clubleiding of de jeugdouderlingen via jeugdouderling@ontmoetingskerkbergambacht.nl

terug