Hulp nodig? Hulp nodig?
Door de maatregelen in verband met de bestrijding van het coronavirus loopt alles anders dan wij
hadden gepland. Juist in deze onzekere tijd kunnen mensen in (financiële) problemen raken en het
is belangrijk dat we ook als kerk omzien naar elkaar.
Wanneer u behoefte heeft aan hulp, kunt u altijd contact opnemen met uw wijkdiaken. Het kan
hierbij gaan om financiële hulp, maar ook als u hulp bij praktische zaken nodig heeft, zoals
bijvoorbeeld het doen van boodschappen of vervoer.
Als u beschikbaar bent om praktische hulp te bieden, geeft u dit dan alstublieft ook door aan uw
wijkdiaken. Zo weten we wie we kunnen benaderen voor hulp als daar vraag naar is.
terug