Molenkoeken en cakes voor Moldavië

Molenkoeken en cakes voor Moldavië
Eind augustus was er een mooie actie voor het projectdoel Stichting Bethanië in Moldavië. Vele gemeenteleden hebben hun bestelde molenkoeken en cakes opgehaald. Ook eerder in het jaar heeft Margreet Siepman al bakmixen verkocht voor het projectdoel. Dankzij een gulle sponsor voor de inkoop, blijft er extra veel over, en hebben we met elkaar het mooie bedrag van 765 euro opgebracht. In combinatie met een donatie uit het werelddiaconaat hebben we het mooie bedrag van 1000 euro naar Stichting Bethanië kunnen overmaken! 
 
 
Online Collecte Online Collecte
U kunt op twee verschillende manieren uw bijdrage geven: 

- Een bijdrage overmaken op de rekening van Diakonie Ontmoetingskerk Bergambacht: NL20 RABO 0307 3519 55 . 
 - De QR-code scannen met uw bank-app op de mobiele telefoon. 
U kunt dit doen met de apps van ING, ASN, Bunq, Knab en SNS. Andere banken ondersteunen wel andere QR-codes, maar (nog) niet de SEPA QR-code die wij gebruiken. 

Doel van de collecte 
Er is per dienst één collecte, die bestemd is voor zowel kerk (50%) als diaconie (50%). 

Collectebonnen
Bij de online collectes is het niet mogelijk om collectebonnen te gebruiken. 

 
 
Projectdoel 2020: Bethania - Moldavië Projectdoel 2020: Bethania - Moldavië

In 2020 steunen we als gemeente het diaconale project Bethania in Moldavië.  Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
 
Diaconie Diaconie
Veel gemeenteleden kunnen op wat voor manier dan ook wat ondersteuning gebruiken. Wij willen als diaconie graag benadrukken dat we er voor u zijn. U kunt altijd een beroep op ons doen, dus schroom niet om een van de diakenen te bellen of aan te spreken. Wij begrijpen dat dit misschien een drempel kan zijn maar de diaconie is er juist voor mensen in de knel en dat geldt voor alle mensen. Buiten, maar zeker ook binnen de gemeente.