De Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk

'Waar komt de Gereformeerde Kerk vandaan?’

Het zou een heel verhaal kunnen zijn, maar je kunt het ook in een paar zinnen zeggen: in de 19e eeuw was de protestantse kerk in Nederland een staatskerk, compleet met subsidie van overheidswege: de Nederlandse Hervormde Kerk. Die was op veel plaatsen sterk verwaterd.

Allerlei groepen voelden zich er niet meer thuis en gingen huisdiensten houden. Sommige deden dat op een heel bevindelijke manier. Dus in innige omgang met God. Andere kringen hadden meer behoefte aan een intellectuele benadering.

Uit de eerste groepen zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten ontstaan.

Uit de tweede vooral de Gereformeerde kerken, na 1886, onder leiding van Abraham Kuijper.

In ons dorp heeft een groep zich daarbij aangesloten. Er hing in de oude consistorie (nu de crèche) voorheen een acte van afscheiding, ondertekend met namen die we nu nog steeds in de kerk vinden: Van den Dool, Van den Oever, Van Eijk.

Sinds 1 mei 2004 zijn vrijwel alle Gereformeerde Kerken samen met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk opgegaan in een nieuwe kerk: de Protestantse Kerk in Nederland.  Of kortweg: PKN.

Het kerkgebouw aan de Hoofdstraat is uit de 19e eeuw. Bij de fietsenstalling vind je in de muur nog een gedenksteen gemetseld.

Het gebouw is ouder dan de Gereformeerde Kerk zelf is: het is neergezet door een bevindelijke groep mensen, die later in andere kringen (o.a.  Gereformeerde Gemeenten) zijn opgegaan. Het stond dus leeg!

terug