Contactmiddag Contactmiddag
De contactmiddag is een gezellige middag voor ouderen en alleenstaanden uit
onze gemeente.
De middagen worden gehouden in een zaal van de Ontmoetingskerk.
Wij hebben al diverse data voor het nieuwe seizoen gepland, in afwachting of
alles volgens de regels door kan gaan.
We hopen van wel maar moeten alles maar afwachten hoe het in de herfst
verloopt.

De data die we nog hebben staan:
7 maart Kennismaking Ds. Robin ten Hoopen
12 april dinsdag verzet naar maandag 11 april 14:30 Pasen met broodmaaltijd
16 mei uitje

Groetjes
namens de dames contactmiddag,
Geri, Annie en Gerda.
terug