Pastoraat Pastoraat
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als u niet weet wie uw wijkouderling is, of wanneer u geen lid bent van de Ontmoetingskerk, kunt u uw vraag ook sturen naar pastoraat@ontmoetingskerkbergambacht.nl Bij het menu Pastoraat staat hier meer over vermeld.
terug