Tentdienst 19 augustus

Tentdienst 19 augustus

Op zondagmiddag 19 augustus wordt er weer een tentdienst georganiseerd in de grote tent van het straatwroeterskamp! Het thema van de dienst is ‘Oude Liefde roest niet’. De tentdienst zal beginnen om 13.30 uur( inloop 13.00 uur). Jurrien ten Brinke zal spreken en het zingen wordt begeleid door de band Testify. Wat was het vorig jaar mooi om met zoveel mensen van binnen en buiten de gemeente God te loven in de grote tent. We hopen dan ook dat het weer net zo geslaagd mag zijn als vorige jaren.
 Save the date, en nodig buren en vrienden uit om dit met zoveel mogelijk mensen te kunnen en mogen vieren!

Hulp gevraagd bij de voorbereiding van dit evenement!! Kijk bij "lees meer"

lees meer »
 
Maar niet zonder uw bijdrage! Maar niet zonder uw bijdrage!

Als kerkenraad zijn we samen met u en jou op weg naar een nieuw beleidsplan. Waarom ook alweer? We willen kijken naar de toekomst en ons herbezinnen op onze identiteit als gemeente. We zijn op weg gegaan om vanuit een visie onze missie te bepalen en dit te vertalen naar een beleidsplan voor de komende jaren.

Maar niet zonder uw bijdrage! We vinden het belangrijk om van u en jou te vernemen wat u/jij belangrijk vindt in geloven, vieren, beleven, delen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente van de Ontmoetingskerk. Heeft u de gemeenteavond dus gemist? Wij geven u graag de gelegenheid om uw ideeën te uiten. Daarom hebben wij op de achterkant voor u een drietal visiepunten opgenomen en kunt u omcirkelen wat u wel of juist minder aanspreekt. U kunt ook bij de gevormde taakgroepen aangeven wat voor u speerpunten/ aandachtsgebieden zijn voor een taakgroep.

Klik hier voor de volledige bijlage

 
Kloosterweekend 14 t/m 16 september 2018 Kloosterweekend 14 t/m 16 september 2018

Medio april hebben we ons eerste Kloosterweekend beleefd. Wat een rijke ervaring. We hebben een zeer mooie tijd gehad. Graag verwijs ik jullie ook naar het stukje in het Kerkkompas en de website.
De kans om ( opnieuw) mee te gaan is er in het weekend van  14 t/m 16 september 2018.  De eerste aanmeldingen zijn al binnen maar er is zeker nog plaats! Info over het klooster kan je lezen op: www.koningsoord.org.
“Stilte en gebed vormen het hart van ons bestaan. Wij nodigen u van harte uit deze stilte en dit gebed met ons te delen.”
Het klooster beschikt over één- en tweepersoonskamers.
De kosten voor dit weekend zullen rond €100,00 bedragen. 
Mochten de kosten een bezwaar vormen voor deelname neem dan even contact op.
We hopen dat het je aanspreekt en je mee gaat!
Aanmelden kan via 

 
Startweekend 22 en 23 september Startweekend 22 en 23 september

Op zondag 23 september is het startzondag.
Het jaarthema is ‘Een goed gesprek’. De PKN heeft allerlei ideeën uitgewerkt bij dit jaarthema, zowel voor de startzondag als voor het hele seizoen.
De verschillende commissie gaan daarmee aan de slag.
Op zaterdag 22 september willen we een sportieve, gezellige, actieve dag organiseren voor jong en oud(er). Allemaal op één locatie.
We zijn op zoek naar jongeren en ouderen die deze dag willen organiseren. 
Meld je aan via 
We hebben je nodig!

 
Nieuwe privacywetgeving, actie gevraagd! Nieuwe privacywetgeving, actie gevraagd!

Zoals u in het vorige nummer van Kerkkompas heeft kunnen lezen of in het nieuws heeft gehoord, heeft ook onze gemeente te maken met de verscherpte voorschriften omtrent de privacy (AVG).
Op de website van de kerk (www.ontmoetingskerkbergambacht.nl) is onze privacyverklaring te vinden.


Klik hier voor een pdf versie van dit bericht

lees meer »