Hoe ziet u onze Ontmoetingskerk in 2022? Hoe ziet u onze Ontmoetingskerk in 2022?

Geef vorm aan het beleid, lever uw bijdrage aan een van de taakgroepen.

Aftrapavond taakgroepen beleidsplan:
Maandagavond 19 november om 20.00 in de Ontmoetingskerk.


Bij de uitwerking van het beleid voor de komende jaren is het belangrijk dat we met een aantal gemeenteleden per taakgroep komen tot een weloverwogen uitwerking van het betreffende onderdeel. Er hebben per taakgroep zich al gemeenteleden opgegeven, echter voor een evenwichtige uitwerking zou het mooi zijn wanneer er per taakgroep 3 tot 5 gemeenteleden zijn die meewerken aan de uitwerking.

Uw tijdsbesteding is beperkt, naast de aftrapavond op 19 november, waarschijnlijk nog een tweetal sessie en misschien wat huiswerk in de periode tot half december. Daarna is uw werk gedaan.

Spreek gerust een kerkenraadslid/kartrekker aan of Karin Lodder of Dieks ter Harmsel van de beleidscommissie aan om uw bijdrage aan een van taakgroepen te bespreken of u meteen op te geven. 

Taakgroep Organisatie (kartrekker Rein Muilwijk)

Taakgroep Omzien naar elkaar (kartrekker Dick van der Stoel)

Taakgroep Bezinning / ontmoeting jong en oud (kartrekker Arie Speksnijder)

Taakgroep Erediensten en vieringen (kartrekker Hugo Botter)

Taakgroep Kerk naar buiten (kartrekker Alice Schumacher)

Een mail of belletje naar ondergetekende kan natuurlijk ook:

Hugo Botter, voorzitter

Tel. 06 54 630 390 

 
Volkskerstzang 2018

Volkskerstzang 2018

Volkskerstzang 2018

Het is haast niet voor te stellen maar over enkele weken vindt in de Laurentiuskerk te Bergambacht alweer de jaarlijkse Volkskerstzang avond plaats. Deze avond valt midden in de Adventsperiode van vier weken, voorafgaand aan Kerst. Dit 'feest' symboliseert de blijde verwachting van het kind Jezus dat geboren zal worden.

lees meer »
 
Nieuwe privacywetgeving, actie gevraagd! Nieuwe privacywetgeving, actie gevraagd!

Zoals u in het vorige nummer van Kerkkompas heeft kunnen lezen of in het nieuws heeft gehoord, heeft ook onze gemeente te maken met de verscherpte voorschriften omtrent de privacy (AVG).
Op de website van de kerk (www.ontmoetingskerkbergambacht.nl) is onze privacyverklaring te vinden.


Klik hier voor een pdf versie van dit bericht

lees meer »