zo 17 mrt 2019  om 10:00
Voorganger: Ds. J.S. Koops uit Utrecht
Morgendienst
Ouderling: Bob Nuys
Organist: Simon Rietdijk

Diaken: Liesbeth
Beamer: 
Koster: Bas Zwijnenburg
1e Collecte: Kerk
2e Collecte: Kerk in actie, binnenlands diaconaat

Kindernevendienst:
De kinderen leren dat Jezus zichzelf gevangen laat nemen. Hij neemt bij heel het gebeuren de leiding.

terug