zo 12 aug 2018  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. M.J.T. Burema uit Alphen aan de Rijn
Morgendienst
Ouderling: Bob Nuys
Organist: Elise Kreuk - de Heer

Diaken: Martin van der Horst
Beamer: Ruben Boer
Koster: Marianne Stevenson
1e Collecte: Kerk
2e Collecte: Kerk in Actie, Zending

Bij de kindernevendienst:
Efeziërs 6:10-20
De kinderen leren dat God ons alles geeft om tegen zijn vijand te vechten

Collecte zondag 12 augustus 2018: Kerk in Actie
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapten passend onderwijs krijgen. 

terug