zo 22 apr 2018  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Alice Schumacher
Morgendienst
Ouderling: Ronald Heijstek
Organist: Klaas Zijderveld

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Diaken: Liesbeth
Beamer: Corné Roest
Koster: Jaap Verkerk
1e Collecte: Kerk
2e Collecte: Diaconie

Bij de kindernevendienst:
Genesis 4: 1-16
De kinderen horen het verhaal van Kaïn en Abel. Ze horen dat het loslaten van God grote gevolgen heeft. Wie niet van God houdt, kan ook niet van een ander mens houden. Kaïn krijgt ruzie met zijn broer en slaat hem zelfs dood.

terug