Jeugdwerk Jeugdwerk

Met onze jonge gemeente zijn we gezegend met veel jeugd. Dit zien we ook terug in de vele activiteiten met en door de jeugd, zowel in de kerkdiensten als daarbuiten.

Onderstaand het overzicht van de activiteiten voor onze jeugd:

Activiteit Voor wie? Wanneer en waar?
Crèche 0 tot 4 jaar elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst
Kindernevendienst 4 t/m 11 jaar elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst
Club 4/5 7 tot 9 jaar (groep 4/5) woensdagavond van 18:00 tot 19:30 in de jeugdruimte
KidzRock 9 tot 11 jaar (groep 6/7) donderdagavond van 19.00 tot 20.30 in de jeugdruimte
Rock Solid 11 en 12 jaar (groep 8 & brugklassers) vrijdagavond van 19.52 tot 21.30 uur in de jeugdruimte
Rock Steady 13 en 14 jaar vrijdagavond van 19.50 tot 21.30 uur in de jeugdruimte
SpiritUs 15 t/m 18 jaar iedere 1e zondagavond van de maand om 19:30 uur in de jeugdruimte
4e Zondag voor jong en oud elke 4e zondag van de maand om 18:30 in de kerk
 
De exacte data van de clubs staan in hun eigen sectie onder jeugd en in de Agenda.

 
Jeugdraad Jeugdraad

De Jeugdraad wordt aangestuurd door de jeugdouderlingen Ronald Heijstek en Corné Roest. Van iedere club neemt één leidinggevende zitting in de Jeugdraad als afgevaardigde. Gezamelijk coordineren we het jeugdwerk en ondersteunen we alle vrijwilligers die daar een rol in hebben. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de clubleiding of de jeugdouderlingen via