woensdag 21 maart 2018

Informatieavond 21 maart

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 20:00 uur

De kerkenraad nodigt u uit voor een informatieavond op 21 maart a.s. om 20:00 uur in de Ontmoetingsruimte.

Gemeenteleden zullen de gelegenheid krijgen om inbreng te geven.
De agenda voor de avond ziet er als volgt uit:

-Inleiding
-Korte terugblik en toelichting huidige stand van zaken
-Ruimte voor discussie en delen van zorgen
 In deze discussie staan de volgende punten centraal;
 * Wat zijn uw zorgen?
 * Welke verbeteringen en/of oplossingen zijn er volgens u mogelijk?
-Afsluiting en opvolging

De kerkenraad rekent op uw komst en hopen met u een goede avond te hebben waarbij we met de uitkomsten van deze informatieavond gezamenlijk de blik naar voren kunnen wenden en we meer één gemeente in onze Ontmoetingskerk kunnen zijn.

terug