woensdag 13 juni 2018

Gemeente avond "Op weg naar een nieuw beleidsplan"

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 20:30 uur  - 22:00 uur

Op de kerkenraadsvergadering van 24 mei is gekozen voor het instellen van vier taakgroepen. U kunt zich daarvoor 13 juni opgeven. De taakgroepen zijn:
- bezinning en ontmoeting jong en oud - kerk naar buiten
- eredienst en vieringen
- omzien naar elkaar
In elke taakgroep is één persoon belast met communicatie, zodat er geen aparte taakgroep communicatie hoeft te komen. Om de lijnen met de kerkenraad kort te houden, zit in elke taakgroep een ouderling of diaken. De kerkenraad heeft als belangrijk speerpunt gekozen voor een stevige organisatiestructuur, waarin de verantwoordelijkheden en de mandaten goed zijn geregeld. De taken en de bevoegdheden worden in een werkplan vastgelegd. Ook gaan we onze pijlen richten op de kansen die we zien voor onze gemeente in de samenleving van Bergambacht.
De beleidscommissie, Karin Lodder en Dieks ter Harmsel, blijft ons begeleiden en is uiteraard ook de 13e aanwezig. We beginnen pas om half 9 vanwege het jaarlijkse ouderenuitstapje.
Namens de kerkenraad, Bob Nuys, scriba

terug