donderdag 19 november 2020

Gemeenteavond

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 20:00 uur

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om de gemeenteavonden van a.s. donderdag 19 november bij te wonen. Tevens is er op 25 november een digitale gemeenteavond. De avond van 18 november is al vol.

Reserveren kan door een mail te sturen naar reservering@ontmoetingskerkbergambacht.nl
 
Op deze avonden wordt de profielschets van gemeente en nieuwe predikant voorgelegd en geeft het College van Kerkrentmeesters een toelichting op de finaciele situatie van de gemeente. De profielschets is te vinden bij "overig nieuws" (inloggen vereist)

terug