maandag 19 maart 2018

Geloofsopvoeding als vervolg op doopgesprek


Je hebt pas je (eerste) kind gedoopt, je hebt (langer of korter geleden) belijdenis gedaan… momenten waarop je bewust en vol overgave JA hebt gezegd. Maar hoe ga je nu verder?

Een ‘vervolg’ op het doopgesprek met vragen als:
Hoe heb je de doopdienst ervaren?
Hoe geef je thuis invulling aan je geloof?
Hoe kunnen wij, als gemeente, jullie helpen mbt de geloofsopvoeding?

Een hartelijke uitnodiging aan alle doopouders die de afgelopen tijd hun kind(eren) hebben laten dopen.  Even aan appje naar 06-22045699 om je aan te melden. Dan hoor je ook waar de avond zal zijn.

Ouderling Martin de Bie en ds. Alice Schumacher
 

terug