Diensten in de Stille week Diensten in de Stille week
Op zondag 10 april begint de stille week, de week waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken en Zijn opstanding vieren. U bent van harte welkom in onze diensten. 
Op zondag 10 april (10.00 uur) vieren we Palmpasen, het begin van de lijdensweek. De kinderen zullen deze dienst extra kleur geven met hun zelfgemaakte palmpaasstokken. Ds. Hans van Dolder is onze gastvoorganger.

Op Witte Donderdag 14 april (19.30) horen we hoe Jezus het brood breekt en de voeten van zijn leerlingen wast. Wij volgen hem daarin na door samen het avondmaal te vieren. 

Op Goede Vrijdag 15 april (19.30) gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We lezen delen van het lijdensverhaal. Tussen de teksten door zingen we liederen en zullen er korte meditaties zijn. We beginnen en eindigen deze viering in stilte. 

In de dienst op Stille Zaterdag 16 april (21.00 uur) bewegen we van donker naar licht, van dood naar leven. We horen lezingen uit de Bijbel die ons bepalen bij onze bevrijding en ons brengen bij de opstanding van Jezus.  We gebruiken daarbij de rituelen die we als kerk hebben. We ontsteken de nieuwe paaskaars, delen het licht en mogen het water van onze doop opnieuw voelen. Na deze dienst is er een korte Agapè maaltijd

Op zondag 17 april beginnen we de dag met een paasontbijt om 09.00 uur. Ieder neemt wat mee van huis. Daarna volgt om 10.00 uur een paasdienst vol liederen, muziek en vreugde. We vieren het wonder van Pasen. De Heer is opgestaan! 
 
terug