Gesprekskring 2018/2019 Gesprekskring 2018/2019
BESTEMMING

Wie zijn wij en waar gaan we heen, wat is ons doel, persoonlijk en als gemeente? We gaan onze weg door bergen en dalen, licht en donker. Ons oog mag gericht blijven op het kruis dat ons de weg wijst.
 
Hoe gaan we hier mee om?
 
Vragen waar we met elkaar over na gaan denken.  In gesprek met elkaar zodat we aandacht hebben voor elkaar, dingen delen maar vooral ook samen op zoek gaan. Wat wil God van ons, waarin zien we Zijn leiding?
 
Ik wil jou/u van harte uitnodigen om met ons mee op zoek te gaan.
 
Dit jaar gaan we dat doen aan de hand van “Mensen van de weg”van traject.lazarus.nl
 
Onze eerste bijeenkomst is donderdag 11 oktober. Iedereen is van harte welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of wat dan ook!
Van harte welkom!
 
Nadere info volgt nog via zondagsbrief/mail.
 
Heb je interesse of vragen, laat het even weten: j.m.zwijnenburg@ziggo.nl
 
Annemarieke Zwijnenburg
 
terug