Pastoraat Pastoraat
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als u niet weet wie uw wijkouderling is, of wanneer u geen lid bent van de Ontmoetingskerk, kunt u uw vraag ook sturen naar pastoraat@ontmoetingskerkbergambacht.nl Bij het menu Pastoraat staat hier meer over vermeld.
 
Scriba Bob Nuys Scriba Bob Nuys

Telefoon 0182-606514 / 06-44151493

email: scriba

 
Penningmeester Dick van der Stoel Penningmeester Dick van der Stoel

Telefoon 0182-353930

email: penningmeester

 
Voorzitter CvK Lex Boer Voorzitter CvK Lex Boer

Telefoon 0182-352497 / 06-2424 1584
email: voorzitterCvK
CvK is het College van Kerkrentmeesters

 
Secretaris CvK Tom de Vries Secretaris CvK Tom de Vries

Telefoon 0182-351503
email: secretarisCvK
CvK is het College van Kerkrentmeesters

 
Diaconie Diaconie

email: diaconie

 
Gebruik kerkzalen Gebruik kerkzalen

Marianne Stevenson

email: beheer

 
Zondagsbrief Zondagsbrief
Contactpersonen:

Jeannette den Boer
Karina Muilwijk

email: zondagsbrief
 
Kerkkompas Kerkkompas

Het kerkkompas verschijnt 10 keer per jaar bij alle (gast-) leden van de gemeente en staat vol met informatie over allerlei kerkelijke activiteiten.
Vanaf januari 2019 is het kerkkompas alleen digitaal beschikbaar. 
Als u inloggegevens heeft staat het kerkkompas bij het kopje welkom.
Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze dan aan door een mail te sturen naar communicatie@ontmoetingskerkbergambacht.nl

De redactie van het kerkkompas is:

Marianne Verhagen-de Bruijn, 354086
Sandra Vonk, 795542

email: kerkkompas

 
Kerkelijk bureau Karina Muilwijk - Lentz Kerkelijk bureau Karina Muilwijk - Lentz

Telefoon 0182-353722

email: kerkelijkbureau

 
Website beheer Website beheer

Voor het aanvragen van inlog gegevens of vragen en opmerkingen rondom de website kunt u terecht bij:

email: webmaster

Als lid van onze gemeente komt u in aanmerking voor een inlog account.