Reserveren aanwezigheid bij kerkdiensten Reserveren aanwezigheid bij kerkdiensten
Vijftig mensen in de dienst; plaats reserveren

We zijn blij dat we ook vandaag weer 50 mensen een plaats kunnen bieden in de dienst, waarvan 35 in de kerkzaal en 15 in de ontmoetingsruimte. Het reserveren van een plaats blijft verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar reservering@ontmoetingskerkbergambacht.nl. Maar hebt u klachten, blijf dan thuis. Bent u kwetsbaar of behoort u tot een risicogroep, dan kunt u de dienst online volgen. Ook de basisregel van anderhalve meter afstand blijft in de kerk van kracht, behalve voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren; zij mogen bij elkaar zitten. Gezinnen wordt gevraagd plaats te nemen in de kerkzaal. Wie liever zoveel mogelijk afstand bewaart, krijgt een plaats toegewezen in de ontmoetingsruimte. Kinderen voor de nevendienst en de crèche hoeven niet meer via de zijingang naar binnen. Natuurlijk geldt voor iedereen dat de mondkapjes pas af mogen als je op je plaats zit. De mondkapjesplicht geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar. De nieuwe regels gelden tot en met de dienst van zondag 6 maart. Volgende week dinsdag, 15 februari, komt het kabinet zo nodig met aanpassingen. Namens de kerkenraad, Bob Nuys, scribaU bent van harte welkom!
 
terug