Jaarrekening en begroting Jaarrekening en begroting
Jaarrekening 2019

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2019 opgesteld.
De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascontrolecommissie en goedgekeurd door de kerkenraad.

De volledige jaarrekening is ter inzage beschikbaar bij de penningmeester. Indien u de jaarrekening wilt inzien of u heeft vragen, dan kunt u hiervoor per mail een afspraak maken: penningmeester@ontmoetingskerkbergambacht.nl).

Het college van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019

 
terug