Paasmorgen Paasmorgen


De Heer is waarlijk opgestaan!
 
Schikking Stille Zaterdag Schikking Stille Zaterdag


Verwachting!
 
Schikking Goede Vrijdag Schikking Goede Vrijdag


Gevangen, lijden, alles uit onvoorwaardelijke liefde!
 
Schikking Witte Donderdag Schikking Witte Donderdag


Brood en wijn wil Ik met jullie delen
 
Schikking kerst Schikking kerst

 
Gods liefde is geboren
 
Schikking 4e advent Schikking 4e advent

 
Gods Liefde voor iedereen.
De verschillende soorten bloemen symboliseren de diversiteit van alle mensen.
 
Schikking 3e advent Schikking 3e advent

 
De witte tulp symboliseert het gebed.
De bloembladen staan open naar de hemel.
Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.
 
Schikking 2e advent Schikking 2e advent


Want alleen U Heer, brengt redding!
Wij mensen komen tot bloei gedragen door Gods handen.
 
Schikking 1e advent Schikking 1e advent


De Liefde van God vraagt om een antwoord.
Als wij ons niet openstellen voor God en onze medemens kan Zijn Liefde niet tastbaar worden. Het hart symboliseert de Liefde.
De hyacinten symboliseren het vredelievend openstellen.
 
Gedachteniszondag schikking Gedachteniszondag schikking


Verbeelding:
De krans is een gesloten cirkel zonder begin of einde.
Geslachten gaan, geslachten komen.
We herdenken het leven en Gods Eeuwige Liefde.
We mogen door de duisternis naar het Licht leven.
 
Gedachteniszondag beeld Gedachteniszondag beeld


Verbeelding:
Ik bescherm je voor de wind.
Ik loop naast je als een trouwe engel.
We gaan samen, heel je leven lang.
 
Corsage Belijdeniscatechisanten

Corsage Belijdeniscatechisanten
In de corsage zie je een vijgenblad, deze boom staat voor vruchtbaarheid of te wel de gaven van de Geest. De witte bloemen staan voor het feest dat we vandaag met elkaar als gemeente vieren. De gemeente die op weg gaat/zijn worden weergegeven in de grassoorten.
 
 
Pinksteren Pinksteren
Heel bijzonder dat op deze Pinkstermorgen 7 leden belijdenis van hun geloof afleggen. Zeven is een bijzonder getal, een heilig getal en staat voor de Drie ene God in combinatie met het getal 4, het getal van de wereld, de elementen en de windstreken. Het getal zeven komt vaak terug als symbolisch getal. Vandaag in het bijzonder als de zeven gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect. Vandaar dat we vandaag zeven rode rozen in de schikking terugzien. Rood, de vlam van de liefde of de Geest.
 
lees meer »
 
Pinksteren

Pinksteren
‘In naam van ons geloof
hebben we het recht en de plicht
in vuur te raken
voor de dingen van deze aarde.’
P.Teilhard de Chardin


 
 
Paasmorgen

Paasmorgen
Verbeelding:
Leven,
Bevrijd van banden,
en verwikkelingen
die leven doden.
Opgaan en opstaan,
opnieuw
als zon op aarde,
de nacht voorbij,
Licht zijn
in een tuin
waar stenen spreken
van leven
getooid in voorjaarsgroen
en stralend wit en geel.
 
Paaswake

Paaswake
Verbeelding:
Een krans van witte bloemen getuigen van het feest. 
Deze symboliek wordt versterkt door een cirkel zonder begin en zonder einde, beeld van het altijd durend verbond tussen God en de mens.
 
Gedicht bij verbeelding:
Reiken naar een bron om je dorst naar leven te lessen.
Afdalen in de diepte, onder gaan,
het water omarmen als een hemelspiegel.
Een nieuw begin in verbondenheid:
Je laven aan het licht van de bron.
 
Goede vrijdag

Goede vrijdag
Verbeelding:
Een veroordeelde loopt zijn dood tegemoet, het kruis zwaar op de rug. Vallen en weer opstaan, een vriend die toeschiet voor hulp. Huilende vrouwen en een ontmoeting met zijn moeder Maria. Ontbloot lichaam aan het kruis, hamerslagen en een laatste zucht !
 
Gedicht bij verbeelding:
Handen die bevrijdden, genazen, handen die zegenden,
handen vol ontferming, vol liefde
De meest menselijke handen,
Handen als de handen van god
Doorboor ze, nagel ze vast,
Maak ze machteloos.
De enige manier om zelf weer onze handen
Vrij te hebben.
 
Witte donderdag

Witte donderdag
Verbeelding:
Een tafel voor 13 vrienden, brood en wijn in overvloed …
Lot dat onomkeerbaar vast staat…..

Gedicht bij verbeelding:
Ik ben…
als een knop
die uit de dood
tot leven komt
en doorbreekt,
als kwetsbaar groen,
groeit en vruchten draagt
Ik zeg:
dien elkaar:
deel brood en wijn.
Leef,
trouw aan de Eeuwige.
 
Palmzondag

Palmzondag
Hosanna voor de Koning! joelt de menigte als Jezus onder een boog van palmtakken in Jeruzalem wordt verwelkomt.

Gedicht bij de verbeelding

'Een waas van groen
in de bomen
lente leven
de doodse winter voorbij?
Een mens vol hoop,
geloof en liefde,
in hart en ziel,
wordt bejubeld
met palmtakken-  altijd groen.
Groen tussen stenen.
Leven sterker dan dood?'
 
Biddag 2017

Biddag 2017
Jaarlijks wordt op de tweede woensdag in maart Biddag voor het gewas en arbeid gevierd in de kerken.
In het bijbelboek Prediker lezen we hierover :
Alles heeft zijn tijd, uit Prediker 3 :1-15
Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken.
(oude berijming)
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Met pasen kunnen alle vaasjes worden geleegd en worden gevuld met allerlei bloemen en bollen.
Zoals narcissen, ook wel paastrompet genoemd ; bosjes gipskruid om de gemeente van Christus uit te beelden en blauwe druifjes om de hemelkleur, het Goddelijke uit te beelden. Ook kan een rolletje verband worden afgewikkeld om de wederopstand uit het graf uit te beelden.
Vandaag is het feest : Jezus leeft!

Groene twijg
vliezen van verborgen leven
doorbroken:
leven krijgt de ruimte.


 
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Palmzondag, de zesde zondag in de veertigdagentijd, waarin we lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem uit het Evangelie van Matteüs 26.
Vul het zesde glaasje met een klein laagje zand bv uit de zandbak of vogelzand. Dit staat centraal voor de weg die Jezus aflegde in Jeruzalem. 
Van oudsher en bij gebrek aan palmbladeren wordt een takje van de buxusboom gebruikt als symbool voor de groene boog van bladeren.

BUXUS
Groen van hoop en leven,
levensboom
die vrucht draagt :
leven dat de dood overwint.
 
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
De vijfde zondag van de veertigdagentijd heeft als thema LEVEN.
In Johannes 11 lezen we over de opstanding van Lazarus.
Hij is bevrijd uit de band van de dood door Jezus.
In Israël kom je veel amandelbomen tegen, de bloesem hiervan is het eerste nieuwe leven na de winterperiode.
In het vaasje is echter een takje perzikbloesem geschikt omdat deze het meest op amandelbloesem lijkt.
De tak wordt met dit vijfde glaasje al aardig gevuld.

Aarde
Leven,
met beide voeten op de grond,
zich verdiepen:
aarden in geloof
en vernieuwd leven.

 
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
4e zondag Veertigdagentijd : Licht !

Wàt zeg je, hebben we in de kerk een roze zondag? We hebben er zelfs twee: de derde Advent (voor Kerst dus) en deze vierde zondag van de 40 dagen. Vanouds hangt in deze tijd de sombere donkerpaarse kleur in de kerk. Maar deze zondag wordt wat afgezwakt met roze. Waarom? Ooit mocht je niet in de kerk komen als je niet was gedoopt. Dat dopen had plaats in de paasnacht. Maar degenen die catechisatie volgen (de zgn. catechumenen) mochten op deze zondag alvast aan een kerkdienst meedoen, tot aan de lezing van het Evangelie. Het was voor hen al een beetje Pasen. Klein Pasen' wordt deze dag genoemd. In de lezing hoorden ze over de broodvermenigvuldiging. Daar mochten ze na de Paasnacht aan meedoen.

De lezing komt uit Johannes 9, 1-41 De blindgeborene.

Neem een waxinelichtje of kaarsje met baterijtje als symbool van het licht dat door Jezus wordt doorgegeven.
Gebruik je een echt kaarse zorg dan dat het veilig hangt uit de buurt van de takken of plaats het uit bereik van kinderhandjes.

Licht
Zien of niet zien.
In het licht van de 
Eeuwige
inzicht krijgen.
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Het zal opgevallen zijn dat er even geen uitleg was op de site.
Ik heb een week door Israël gezworven en was daar zo vol van dat de schikking aan de aandacht is ontsnapt.

De derde zondag van de veertigdagentijd staat in het teken van Water.
En juist dat water speelt een zeer belanglijke rol in Israël want iedereen wil zijn deel ervan.
De lezing komt uit Johannes 4, 5-42 Samaritaanse bij de put of uit Johannes 5, 26.

We maken weer een potje en vullen het met water als beeld van de rots waar Mozes op staat. Je kunt er ook een steentje inleggen en evt een legopopje op zetten.
Ook kun je op zoek gaan in de bloemwinkels naar de "roos van Jericho"een plantje dat na aanraking met water tot leven komt in het glazen potje.

WATER
Bronnen van leven :
water uit de diepte,
water uit de hemel
 
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we uit Exodus 24:12-18 en Matteüs 17: 1-9.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Er zal een bijzondere ervaring en ontmoeting plaatsvinden tussen Jezus, Mozes en Elia. Over deze ontmoeting werd reeds lang geleden al gesproken.
Het getal drie zal in de veertigdagentijd nog diverse malen terugkomen. Het heeft in de bijbel een bijzondere betekenis. Drie is Vader, Zoon en Heilige Geest, maar ook Geloof, Hoop en Liefde.

STEEN
Bergen als uitzicht,
klimmen om te overzien,
afdalen om bij mensen te zijn.

 
lees meer »
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Zondag 5 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd.
De lezing komt uit Matteüs 4, 1-11.
Jezus vast 40 dagen en nachten in de woestijn en wordt daarbij zwaar op de proef gesteld. Hij treed hiermee in het voetspoor van Elia en van Mozes die veertig jaar met het volk Israël door de woestijn trok. 
Het zand en de cactus staan symbool voor deze tochten vol van ontberingen door de woestijn.

ZAND
Woestijn:
confronterend, onvruchtbaar, eenzaam
Zandkastelen houden niet.
kiezen tussen hebben en zijn.
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Aswoensdag 1 maart 2017.
Het is een oude naam: Aswoensdag, het begin van de vroegere Veertigdaagse Vasten. De carnavalsvierders sloten, toen carnaval nog iets met de kerk te maken had, het feest af in de kerk. Ze kregen een askruisje van de priester op hun voorhoofd. Vandaar Aswoensdag. Maar waarom as? Het is de gewijde as van de verbrande palmtakken van Palmpasen van het jaar ervoor. En de bedoeling is ermee te herinneren aan de kwetsbaarheid van een mens: stof tot stof, as tot as. Zo begint en het eindigd met Pasen : de opstanding.
Er zit wel perspectief in die veertig dagen!

ASWOENSDAG
Uit stof gevormd
Tot stof terugkeren
stof tot overdenken
geheim van leven
geen vorm zonder inhoud.
 
Veertig dagentijd 2017

Stil staan onderweg naar het kruis
Veertig dagentijd 2017
Op deze foto staan uitgebeeld de Bijbellezingen in de aanloop naar het Paasfeest. Iedere week komt een vergrote foto zodat je thuis gemakkelijk mee kunt doen. Als je liever geen tak in huis wilt kun je de glazenpotjes ook in het raam of boven op een kast in het zicht zetten. Veilig voor grijpgrage handjes.
lees meer »
 
Veertig dagentijd 2017

Veertig dagentijd 2017
Er zijn vele manieren om stil te staan bij de Veertigdagen tijd.
Eigenlijk duurt deze periode langer maar de Zondagen worden niet meegeteld.
Wil je niet iedere week of heb je niet de tijd om iedere week een schikking te maken kun je beginnen met een grote schaal met daarop veertig witte steentjes. Deze staan symbool voor alle dagen, de kleur wit is rein en een nieuw begin. Zet op ieder steentje het getal van de dagen. Maak drie houten kruizen en bouw een heuvel met een plak plaatmos met daaronder een beker en een houten schijfje. Naarmate de cyclus verder gaat komen er meer symbolen bij. Heb je geen steentjes kun je ook knoopjes nemen : Knoop in je zakdoek (niet vergeten) en dagelijks stilstaan waar je mee bezig bent of wat je anders wilt doen of juist wilt laten. Gezonder eten, even geen alcohol of minder vlees. Kortom veertig dagen van bezinning en vasten
Schrijf iedere dag iets een een klein zakboekje en sla het een jaar later open. Wat is ervan terechtgekomen?
 
liturgisch bloemschikken

liturgisch bloemschikken
Er is iedere nieuwe morgen een kans om opnieuw te beginnen!
Het oude jaar is bijna voorbij, we zien dit aan het linkergedeelte van de schikking, geen groen blaadje te zien. Alleen verdorde restanten. Aan de rechterkant echter springt het nieuwe jaar er boven uit! 
Een Gezegend Nieuwjaar toegewenst!