Commissie Eredienst Commissie Eredienst

Contacten met gastpredikanten/voorgangers en organisten, plus alle voorkomende regelingen met betrekking tot de 'praktische' invulling van de erediensten.

Frans den Boer
Dieks ter Harmsel
Hanneke Boer
Peter Vermeulen

email:  eredienst@ontmoetingskerkbergambacht.nl

terug