Contactmiddag Contactmiddag

Op maandagmiddag 15 april 2019 hopen we een Paasmiddag te houden.

Deze middag beginnen we om 14.30 met koffie of thee.

Na een paasliturgie is er een broodmaaltijd.

Wilt u aanschuiven bij de maaltijd?

De kosten zijn € 7,00 en als u zich nog niet heeft opgegeven graag

vóór 6 april bij Geri. Tel: 352327  of 06- 49740470

Voor vervoer kunt u kontact opnemen met Gerda Roest.Tel: 352823

Met vriendelijke groet,

Annie, Geri en Gerda

terug