Collectebonnen Collectebonnen
Collectebonnen zijn er met een waarde van € 0,75, € 1,00 en € 1,50.
Zij worden verkocht per kaart van 20 stuks. De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij mevrouw M.A. Koutstaal, Pleinstraat 45, Bergambacht, telefoon: 0182-352000.

Tevens kunt u collectebonnen bestellen per email via penningmeester@ontmoetingskerkbergambacht.nl onder vermelding van de gewenste aantallen bonnen en uw naam en adres. Tegelijkertijd dient u het totaalbedrag te voldoen op bankrekeningnummer: NL04RABO0307302288 eveneens met vermelding van het aantal kaarten en uw naam en adres.  Wanneer de collectebonnen klaarliggen. U kunt aangeven in uw email of u de collectebonnen bij de penningmeester ophaalt of ze bij een kerkdienst in ontvangst neemt.
 
terug