do 19 april 2018

Gespreksgroep Ruth

Tijdstip: 
 20:00 uur

Donderdag 22 maart hebben we met elkaar een gedeelte uit de Kolossenzen brief besproken: Hfd 5: 4 Wees vooral vol liefde.  Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. 15 En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
 
Mooi dat we vanuit de Bijbel telkens weer aangespoord worden om het goede te doen…..in liefde!
 
Afgesproken is om de volgende avond op donderdag 19 april te houden.
We gaan dan verder met Hfd 7.
 
Gezegende Paasdagen!
 
Gr, Annemarieke
06-13 86 12 33
 

terug