Gesprekskring Ruth 19 april Gesprekskring Ruth 19 april

Donderdag 22 maart hebben we met elkaar een gedeelte uit de Kolossenzen brief besproken: Hfd 5: 4 Wees vooral vol liefde.  Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. 15 En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
 
Mooi dat we vanuit de Bijbel telkens weer aangespoord worden om het goede te doen…..in liefde!
 
Afgesproken is om de volgende avond op donderdag 19 april te houden.
We gaan dan verder met Hfd 7.
 
Gezegende Paasdagen!
 
Gr, Annemarieke
06 -13 86 12 33

 
Start gesprekskring seizoen 2017/2018 Start gesprekskring seizoen 2017/2018

Beste allemaal,
 
Hierbij van harte uitgenodigd voor de gesprekskring seizoen 2017/2018. Dit jaar houden we de dinsdagavonden aan. We gaan de avonden in gesprek met als leidraad het boekje van Jan Maasland “Geloof, liefde en hoop”. Dit boekje kost € 7,00 en is inmiddels besteld bij Slingerland.  
 
De eerste avond, waarin we Hfd 1 zullen behandelen (klik hier voor de bijlage) zal zijn
Op: dinsdagavond 19 september as.
Bij: Miranda Roest, Meidoornstraat 20
Aanvang: 20:00 uur
Kosten: € 7,-- voor boekje
 
Deze eerste avond zullen we gelijk een indeling maken voor de voorbereidingen van de overige avonden.
 
Data overige dinsdag avonden:
10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei
 
Heel graag tot ziens!
 
Gr, Annemarieke Zwijnenburg
06 - 1386 1233