Contactmiddag

Contactmiddag

Op maandag 30 april 2018 hebben wij een ‘Oranje Middag’ georganiseerd.
We beginnen om 14.30 uur met koffie of thee.
Voor deze middag is mevrouw Henny Speksnijder uitgenodigd.
Zij is verzamelaarster van het Koninklijk Huis en verteld hierover.
 
Het zou leuk zijn als u ook wat meebrengt over dit onderwerp met misschien een verhaal erbij. Het kan een foto zijn van een ontmoeting of een hebbedingetje.
 
U komt toch zeker ook?
Voor vervoer kunt u kontakt opnemen met
Geri Vermeulen, tel: 352327 of 06 49740470.
 
Met vriendelijke groeten,
Ge, Geri en Gerda.

 
Een geslaagde Paasviering Een geslaagde Paasviering

Bijgaand de Paasviering in beeld;

 

 
Contactmiddag 26 maart 2018 Contactmiddag 26 maart 2018

Op maandag 26 maart 2018 hopen we weer een Paasmiddag te houden.
We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee.
Daarna zullen we een paasliturgie houden met als thema:
“Onvoorwaarlijke liefde”.
Welke aansluit bij de veertigdagentijd voor Pasen.
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Wilt u aanschuiven bij deze broodmaaltijd?
Geeft u dit dan door vóór 17 maart aan Geri Vermeulen.
U komt toch zeker ook?
Ook voor vervoer kunt u kontakt opnemen met Geri Vermeulen.
Tel: 352327 of 06-49740470
 
Met vriendelijke groeten,
Ge, Geri en Gerda.

 
Contactmiddag

Contactmiddag

Op maandagmiddag 29 januari 2018 hopen we weer onze eerste contactmiddag van dit jaar te houden. We beginnen om 14.30 uur met koffie en thee. Daarna zal ds. Alice Schumacher deze middag onze spreekster zijn.
U komt toch zeker ook?
 
Voor vervoer kunt u kontakt opnemen met Geri Vermeulen.
Tel: 352327 of 06 49740470
 
Met vriendelijke groeten,
Ge, Geri en Gerda.

 
Contactmiddag 27 november

Contactmiddag 27 november

Maandag 27 november 2017 was weer een speciale contactmiddag. 
Ook dit jaar heeft Max zijn best gedaan om ons wat heerlijks voor te zetten.
Het was een geslaagde contactmiddag.Klik hier voor meer foto's

 
Uitnodiging contactmiddag Uitnodiging contactmiddag

Op maandag 23 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten en zo een gezellige middag te hebben.
 
Deze middag begint om 14.30 uur met koffie en thee.
 
Daarna is dhr. Ad Kleijn uitgenodigd, die ons komt vertellen over het gevaar om te vallen of  struikelen en zijn daar misschien ook technieken voor om botbreuken te voorkomen.
Het belooft een heel leerzame middag te worden.
U komt toch zeker ook?
 
Breng gerust een kennis, vriend of vriendin mee.
  
Voor vervoer kunt u kontact opnemen met
Geri Vermeulen, Tel. 352327
 
Met vriendelijke groet,
Gé Speksnijder
Geri Vermeulen
Gerda Roest
 

 
Start nieuwe seizoen Start nieuwe seizoen

Uitnodiging voor het startweekend van 16 en 17 september met als thema:                                                                                                                     
“Kerkproeverij, een open huis”
 
Zaterdag 16 september heeft de startcommissie een fietspuzzeltocht uitgezet van ongeveer 13 km. Daarin zijn verschillende stopplaatsen met een eventuele opdracht. De fietsers starten tussen 13.00 / 13.30 uur bij de Ontmoetingskerk.
 
De actieve mensen gaan natuurlijk fietsen, maar lukt dat niet meer dan is er voor hen een huifkar beschikbaar voor max. 26 personen. (die langs dezelfde stopplaatsen rijdt) Vertrektijd van de huifkar is 15.00 uur, dus 14.45 uur aanwezig zijn bij de Ontmoetingskerk.
 
Daarna willen we met elkaar eten in de loods bij  Prins Tuinhuisjes Ambachtsstraat 1. Daar is het welkom om 17.00 uur en het eten begint om 17.30 uur.
 
Graag willen we weten hoeveel mensen mee gaan, zowel op de fiets/huifkar en of je mee wilt eten. U kunt zich telefonisch opgeven bij:     
Dikkie Zuijderduijn  - 06-83571521
Geri Vermeulen       -    352327
Gerda Roest           -    352823

 
Contactmiddag 30 april 2018

Contactmiddag 30 april 2018

Op maandag 30 april hebben wij een “Oranje Middag” georganiseerd.
We beginnen om 14.30 uur met koffie of thee.
Voor deze middag is mevr. Henny Speksnijder uitgenodigd.
Zij is verzamelaarster van het Koninklijkhuis en verteld hierover.
 
Het zou leuk zijn als u ook wat meebrengt over dit onderwerp met misschien een verhaal erbij. Het kan een foto zijn van een ontmoeting of een hebbedingetje.
 
U komt toch zeker ook?
Voor vervoer kunt u kontakt opnemen met
Geri Vermeulen.
Tel: 352327 of 06 49740470